Senioři

Rozloučení s P. Karlem Jaškem, SDB

28. března 2017 / Senioři

Ve věku 77 let zemřel v neděli 5. 2. 2017 P. Karel Jašek, SDB, který byl 10 let farním administrátorem farnosti sv. Jana Boska na Šumbarku.  Z Havířova byl vypraven autobus na Sv. Kopeček u Olomouce, abychom se také my rozloučili s naším milým panem farářem.  P. Karel Jašek, SDB se narodil 15. září 1939 […]

Více

Pouť na sv. Hostýn 2016

28. března 2017 / Senioři

V sobotu 4.6.2016 se uskutečnila tradiční společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska. Z Havířova vyjel brzy ráno autobus v plném obsazení našich poutníků. Muži a ženy – členové Seniorklubu, mužského a ženského sboru – doprovodili poutní mši svými zpěvy pod vedením našeho jáhna Josefa a Jany Reichenbachové. Poté následovalo občerstvení ve slunečném odpoledni […]

Více