Senioři

červnové akce pro seniory a příznivce Don Boska

21. června 2017 / Senioři

Dne 3. června jsme vyjeli na tradiční výlet na sv. Hostýn, kde se konala pouť salesiánských spolupracovníků. Naši výpravu doprovázel také O. Oldřich Macík, sdb. V nádherném slunečném dni jsme krásně prožili mši sv. poté jsme poobědvali buď z vlastních zásob, nebo v místní poutní restauraci 🙂 Odpoledne jsme si prošli a promodlili krásnou křížovou cestu […]

Více

Rozloučení s P. Karlem Jaškem, SDB

28. března 2017 / Senioři

Ve věku 77 let zemřel v neděli 5. 2. 2017 P. Karel Jašek, SDB, který byl 10 let farním administrátorem farnosti sv. Jana Boska na Šumbarku.  Z Havířova byl vypraven autobus na Sv. Kopeček u Olomouce, abychom se také my rozloučili s naším milým panem farářem.  P. Karel Jašek, SDB se narodil 15. září 1939 […]

Více

Pouť na sv. Hostýn 2016

28. března 2017 / Senioři

V sobotu 4.6.2016 se uskutečnila tradiční společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska. Z Havířova vyjel brzy ráno autobus v plném obsazení našich poutníků. Muži a ženy – členové Seniorklubu, mužského a ženského sboru – doprovodili poutní mši svými zpěvy pod vedením našeho jáhna Josefa a Jany Reichenbachové. Poté následovalo občerstvení ve slunečném odpoledni […]

Více