Kalendář akcí senioři

 

30. 9. 2017  Setkání s hlavním představeným salesiánů v Bratislavě – Don Ángel Fernández Artime

Při této příležitosti bude v Bratislavě blahořečen P. Titus Zeman – slovenský salesián, který své kněžství zaplatil komunistickým vězením v 50. letech.

Pravidelné akce:

POZOR ZMĚNA!!! od května do října 2017 bude Večeřadlo vždy 13. dne v měsíci!!!

Každého 24. dne v měsíci mše sv. v kapli P.Marie Pomocnice křesťanů za dobrodince a podporovatele Díla Dona Boska                                              v Havířově

Každou druhou středu v měsíci v kapli P. Marie Pomocnice Večeřadlo Fatimského apoštolátu

Každou středu setkání Klubu seniorů v kostele sv. Jana Boska na Šumbarku