Kalendář akcí senioři

3. 6. 2017  Pouť na sv. Hostýn – tradiční Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska při mši sv. v basilice Nanebevzetí Panny Marie.

 

30. 9. 2017  Setkání s hlavním představeným salesiánů ve Zlíně – Don Ángel Fernández Artime

 

Pravidelné akce:

Každého 24. dne v měsíci mše sv. v kapli P.Marie Pomocnice křesťanů za dobrodince a podporovatele Díla Dona Boska                                              v Havířově

Každou druhou středu v měsíci v kapli P. Marie Pomocnice Večeřadlo kněžského mariánského hnutí

Každou středu setkání Klubu seniorů v kostele sv. Jana Boska na Šumbarku