Program klubu

Program na červen 2017:

07. 6.    Slůvko – informace, body

09. 6.    Ponorka – sportem ke zdraví (intervence)

14. 6.    Filmový klub

16. 6.    Intervenční program – praxe sportu

23. 6.    Filmový klub

28. 6.    Ponorka – pozor na zranění !

30. 6.    Aktivní ponorka – lidské tělo při sportu