Projekty

ROK 2017:

Projekt: LAPY – POMŮCKA PRO NÁCVIK  TAEKWONDA 

Nadace OKD Srdcovka podpořila projekt na pomůcky na cvičení Taekwonda ke zlepšení tělesné kondice dětí a mládeže.

Projekt: KLUB PŘÍSTAV

Projekt podpořený nadací OKD – pro region na pořízení vybavení nového klubu Přístav – konkrétně na pořízení Stolu na stolní tenis, fotbálku a dataprojektoru pro aktivity dětí a mládeže našeho klubu.

ROK 2016

„BOXOVACÍ TOTEM“

Projekt podpořený Nadací OKD – Srdcovka je zaměřený na zvýšení tělesné zdatnosti dětí a mládeže v rámci sportu Taekwondo.

Více o projektu

173022_05_1404443

 

ROK 2013

„BOJUJ JAKO O ŽIVOT!“

Příspěvek z Nadace OKD byl použit na pokrytí nákladů pobytového tábora dětí a mládeže, kteří jsou organizováni v oddíle Taekwondo Don Bosko Havířov. Tábor byl zaměřen na zdravotní průpravu a první pomoc.

Více o projektu

157366