Taekwondo WTF

Náš oddíl TAEKWONDO WTF DON BOSKO HAVÍŘOV
byl přijat za člena Českého svazu taekwondo WTF dne 17. 12. 2010

evidenční číslo 57

 

O NAŠEM ODDÍLE 

Pravidelně cvičíme pod vedením zkušených trenérů, vylepšujeme techniku a fyzičku na seminářích s externími trenéry a také s mistrem Lee, zúčastňujeme se závodů a užíváme si také legrace a správného kamarádství na táborech.

 Garant oddílu
Ing. Bohuslav Hybrant, 6.DAN

V roce 1984 začal cvičit karate Shotokan v TJ JIŽNÍ MĚSTO-Chodov a na ČVUT FEL, kterému se věnoval do roku 1989. V roce 1987 byl jedním ze zakladatelů školy sebeobrany Di Pen Shi. Od roku 1991 cvičil taekwondo WTF v oddíle Taebaek Dojang. V roce 1997 zakládá soukromou školu taekwondo WTF – Cobra Dojang Prague. Od roku 1998 do roku 2005 je předsedou SK COBRA DOJANG PRAGUE. Od roku 1999 byl vicepresident a od roku 2001 je presidentem Českého svazu Taekwondo WTF. Je držitelem licence národní rozhodčí třídy B pro kyorugi a PC pro poomse. V letech 1999 – 2004 byl členem pléna Českého olympijského výboru. V letech 2003 – 2005 zastával funkci Vice Chairman, Marketing Committee The World Taekwondo federation. V roce 2003 vystudoval Trenérskou školu na FTVS Karlovy university (Trenér I. třídy). Od roku 2002 je zkušebním komisařem. Od roku 2005 je garantem a hlavním metodikem pro „Sportovní centrum mládeže – PRAHA“ (SCM Praha). 

Předseda oddílu                                                      Hlavní trenér                                                  Trenér
Ing. Mgr. Jindřich Honěk, 1. DAN                Pavel Bošanský, 3. DAN                             Martina Lapáčková, 1. DAN

                                                                               
 

Statut zájmového útvaru TKD WTF

spřátelený oddíl TKD WTF – Hradec nad Moravicí   http://taekwondo.proit.cz/