Taekwondo WTF v České republice

Taekwondo WTF a ITF sice nesou stejný název “taekwondo” a i základy tohoto bojového umění jsou stejné, avšak politické rozdělení Koreje na konci druhé světové války vedlo k tomu, že tato dvě taekwonda jsou v současné době navzájem velice odlišné bojové sporty. Je zřejmé, že z politických důvodů bylo u nás až do revoluce známo a podporováno pouze Taekwondo ITF, které bylo propagováno totalitní komunistickou KLDR (Severní Koreou).

Až teprve po pádu komunismu se otevírají nové možnosti a u této příležitosti byl do Čech pozván mistr Park Soo-nam, který je v Taekwondo WTF velice uznávanou osobností (držitel 8. Danu, bývalý národní trenér Německa a president British Taekwondo Control Board). Pod jeho vedením proběhl seminář a tak i u nás bylo vůbec prvně představeno Taekwondo WTF
z Korejské republiky (Jižní Korea).

Tou dobou také vznikly první oddíly Taekwondo WTF u nás a 12.září roku 1992 byl oficiálně zaregistrován Český svaz Taekwondo WTF (CTF). Roku 1993 byl Český svaz Taekwondo WTF oficiálně přijat za řádného člena Světové federace Taekwondo (WTF), v roce 1994 následovalo přijetí do ETU (European Taekwondo Union) a v roce 1995 byl přijat za člena Českého olympijského výboru. V současné době Český svaz Taekwondo WTF sdružuje cca 50 oddílů
z celé České republiky a má registrováno cca 3000 cvičenců.

 

Co je Taekwondo?

Volně přeloženo znamená umění boje nohou a rukou.

Tae – kop, skok nebo úder nohou
Kwon – údery rukou či pěstí
Do – cesta, metoda výuky

Jedná o bojové umění – představuje techniku neozbrojené sebeobrany. Pod tím si lze přestavit vyhýbaní se útoku, jeho zachycení rukama nebo nohama, a také protiútok.

Taekwondo je celek, který se skládá z ovládnuti předepsaných sestav (poomse), zápasu (kyorugi) a přerážení (kyopta). Nedílnou součásti je nácvik sebeobrany (hosinsul), jehož základem tvoří použití technik taekwonda v reálných nebezpečných životních situacích.

Při kterémkoli cvičení v taekwondo, ať je to kyorugi, poomsae, kyokpa či hosinsul, je zapotřebí nejenom fyzická a duševní síla, ale především pevná vůle, schopnost koncentrace, psychická vyrovnanost, trpělivost a nutnost dodržovat již výše uvedená morální pravidla.

Pravidelný trénink mimo to zlepšuje celkový zdravotní stav, zajišťuje zdravou rovnováhu ducha i těla, zvyšuje hbitost a pohyblivost (fyzickou i psychickou) a učí schopnosti posuzovat věci s potřebným odstupem. Taekwondo zprostředkovává nejen tělesnou sílu, ale i pochopení ukázněné mysli.

Člověk, který se věnuje taekwondo se musí naučit potlačit vlastní ego, ovládat své nitro a být uctivý k druhým, čili dospět k harmonii duchovna a fyzické síly, protože se učí technikám pro vlastní obranu s použitím celého těla. Pro člověka, který se učí technikám taekwondo, je jeho celé tělo zbraní, kterou lze lehce zneškodnit protivníkův útok za pomoci vlastních nohou, rukou, pěstí, loktů, kolen, hlavy, či jiné části svého těla. Taekwondista se nejdříve musí naučit ovládat sám sebe a vždy se musí zastat slabšího. Může se sice rovně postavit každému nepříteli, ale kodex zakazuje nepoctivý útok a použití nepřiměřené síly. Cvičení

Taekwondo učí jednotlivce duševní skromnosti.

 

Sestavy – poomse

Skládají se z kombinací úderů a krytů prováděných nohou či rukou, které současně umožňují imaginární boj i s větším počtem protivníků.

Kyorugi – boj – sportovní disciplína podle pravidel

Neprogramovaný, lze používat naučené techniky útoku i obrany v jakékoliv kombinaci dle pravidel sportovního zápasu. Používají se kompletní chrániče.

Kyorugi – boj – řízený zápas

Probíhá podle předepsaného schématu. Hodí se pro trénink, protože lze ihned opravovat chyby a nedůslednost. Kromě toho se obzvláště hodí pro ukázky taekwondo, protože útočné a obrané techniky jsou navzájem sladěné a díky tomu také neznalému diváku zprostředkovávají o taekwondo a možnostech jeho využití dobrou představu.

Přerážení – kyopta

Jedná se provedení technik taekwonda (údery, seky a kopy) na konkrétní předměty. Nejčastěji se přerážení dřevěné desky (1 cm až 3 cm). Je nutné dovést techniku k určitému stupni dokonalosti a úderové plochy na rukou či nohou musí být dostatečně vycvičeny a připraveny. Jen síla nestačí. Pouze silná koncentrace a technicky provedený přesný zásah způsobí úspěch při přerážení. Na exhibicích se používají s oblibou ytongové cihly. Jednu přerazit je snadné, ale čím je jich více, tím je přerážení těžší a zranitelnější.

Sebeobrana – hosinsul

Konkrétní praktické použití taekwonda při napadení. Je postavena na vnímání protivníka v souvislostech, směru jeho útoku a způsobu, jak se protivníkově síle s použitím techniky vyhnout. Důležitá je rozvaha a klid, dobrá spolupráce těla i ducha. Nejlepší sebeobranou je konfliktu předejít.

 

Etiketa cvičence taekwondo

Každý cvičenec:

MUSÍ:

 • umět respektovat své učitele a ostatní cvičence, respektovat držitele vyšších technických stupňů a poslouchat jejich příkazů
 • zdravit všechny uvnitř i vně tělocvičny
 • mít úctu ke všem lidem
 • mít v úctě své rodiče a ostatní členy rodiny

NESMÍ:

 • svým uměním ublížit ostatním občanům
 • předvádět své umění na jakémkoli místě, které k tomu není určeno
 • použít svého umění, případně bojovat, mimo místa k tomuto účelu vyhrazená ( na ulici, diskotéce, zábavě, atd. … ), není-li přímo ohroženo jeho zdraví nebo život, nebo zdraví či život jeho nejbližších, nebo osob, které pomoc nevyhnutně potřebují. Použitá obrana nebo způsob boje musí být adekvátní danému útoku
 • hovořit nahlas uvnitř dojang v průběhu tréninku
 • nosit na trénink předměty, které by mohly ohrozit zdraví ostatních cvičenců, nebo omezit jeho vlastní pohyblivost ( dlouhé nehty, hodinky, náramky, řetízky, náušnice, a pod. )
 • přeceňovat své síly v průběhu tréninku či mimo něj

JE POVINEN:

 • nosit na trénink čistý cvičební úbor – dobok
 • nosit na každý trénink pásek v barvě odpovídající dosaženému technickému stupni
 • nosit na trénink svůj průkaz cvičence, případně licenci, a na požádání učitele mu je předložit
 • pravidelně platit příspěvky, aniž by mu to muselo být připomenuto

MÁ PRÁVO:

 • trénovat a využívat pomůcek určených k tréninku pod vedením svých učitelů a trenérů
 • požádat své učitele a trenéry o radu či pomoc
 • po složení příslušné zkoušky získat odpovídající technický stupeň
 • přednostního nákupu či zapůjčení veškeré literatury objednávané či vydávané naší akademií ( svazem )
 • účastnit se všech akcí pořádaných naší akademií ( svazem )