Místní skupina Sdružení Panny Marie Pomocnice v Havířově založena 1.10.2020

Sdružení PMP založil Don Bosko dne 18. 4. 1869.

K adoraci Nejsvětější svátosti, ke chválePanny Marie Pomocnice
a modlitbě za dobrodince se scházíme v kapli PMP na modlitbu růžence. Vždy 24. dne v měsíci nebo v nejbližším termínu.
Před více než rokem jsme chtěli navázat na zde žitou 30 letou tradici úcty k eucharistii a k PMP, založenou P. Vaškem Filipcem SDB a požádali tehdejšího provinciála P. Vaculíka o vyjádření. Petr Vaculík SDB dne 22. 7. 2019 napsal:

V dopise (24. 11. 2020) píše nový provinciál P. Martin Hobza SDB: „ Co se týká zřízení skupiny ADMA. Jak jsi mohl číst i na přihláškách, které jsi mi předal, je tam možnost dvojí příslušnosti. Zjednodušená – ta je dána tím, že skupinu schválí ředitel místní komunity SDB. Tato forma je už platná od okamžiku, kdy vám přihlášky podepsal Jirka Caha.“

To se stalo dne 1. 10. 2020.

Do budoucna by mělo ještě dojít dle stanov ke spojení
se Svatyní Panny Marie Pomocnice v Turíně.
Jak je to symbolické. Kaple PMP jako dítě a bazilika PMP jako matka. Tak je to správné, tak to má být.

 

Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Jindřich Honěk, diákon
Člen místní skupiny ADMA Havířov

 

Odpověď pana provinciála k založení ADMA v Havířově

ADMA odpoved