Náš oddíl TAEKWONDO WTF DON BOSKO HAVÍŘOV
byl přijat za člena Českého svazu taekwondo WTF dne 17. 12. 2010

evidenční číslo 57

 

O NAŠEM ODDÍLE 

Pravidelně cvičíme pod vedením zkušených trenérů, vylepšujeme techniku a fyzičku na seminářích s externími trenéry a také s mistrem Lee, zúčastňujeme se závodů a užíváme si také legrace a správného kamarádství na táborech.

Garant oddílu
Ing. Bohuslav Hybrant, 6.DAN

V roce 1984 začal cvičit karate Shotokan v TJ JIŽNÍ MĚSTO-Chodov a na ČVUT FEL, kterému se věnoval do roku 1989. V roce 1987 byl jedním ze zakladatelů školy sebeobrany Di Pen Shi. Od roku 1991 cvičil taekwondo WTF v oddíle Taebaek Dojang. V roce 1997 zakládá soukromou školu taekwondo WTF – Cobra Dojang Prague. Od roku 1998 do roku 2005 je předsedou SK COBRA DOJANG PRAGUE. Od roku 1999 byl vicepresident a od roku 2001 je presidentem Českého svazu Taekwondo WTF. Je držitelem licence národní rozhodčí třídy B pro kyorugi a PC pro poomse. V letech 1999 – 2004 byl členem pléna Českého olympijského výboru. V letech 2003 – 2005 zastával funkci Vice Chairman, Marketing Committee The World Taekwondo federation. V roce 2003 vystudoval Trenérskou školu na FTVS Karlovy university (Trenér I. třídy). Od roku 2002 je zkušebním komisařem. Od roku 2005 je garantem a hlavním metodikem pro “Sportovní centrum mládeže – PRAHA” (SCM Praha). 

Předseda oddílu                                                      Hlavní trenér                                                  Trenér
Ing. Mgr. Jindřich Honěk, 1. DAN                Pavel Bošanský, 4. DAN                             Martina Lapáčková, 1. DAN

                                                                     
 

Statut zájmového útvaru TKD WTF

 


partner klubu Taekwondo Don Bosko Havířov

 

spřátelený oddíl TKD WTF – Hradec nad Moravicí   http://taekwondo.proit.cz/