ROK 2019 – 2022:

Projekt:  Spolu, ne vedle sebe

Projekt podporuje pracovníky a dobrovolníky, jež se věnují práci s dětmi a mládeží prostředním neformálního vzdělávání v DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. Umožní jim rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se o osobnostně sociální rozvoj, získávání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání budou podpořeni v rámci klubů a projektových dnů v i mimo klubovnu.

  https://www.facebook.com/Spolu-ne-vedle-sebe-Don-Bosko-ops-111721696994689/

ROK 2021:

Projekt: Dotace na činnost NZDM Klub Přístav
Moravskoslezský kraj a Magistrát města Havířova podpořili činnost NZDM Klub přístav, který je určen pro děti a mládež od 6 do 19 let ze soc. vyloučené lokality Prostřední Suchá, aby našly pomoc v obtížných životních situacích.

ROK 2020:

Projekt: Dotace na činnost NZDM Klub Přístav 

Magistrát města Havířova a Moravskoslezský kraj podpořili činnost NZDM Klub přístav, který je určen pro děti a mládež od 6 do 19 let ze soc. vyloučené lokality Prostřední Suchá, aby našly pomoc v obtížných životních situacích nebo by se v budoucnu mohli do takové situace dostat.

Projekt: Nadace OKD Srdcovka – Buď připraven se bránit

Projekt si klade za cíl díky simulačním  pomůckám  naučit  se bránit proti napadení nožem, obuškem, pistolí. Přesah má i do veřejnosti, kde se formou workshopu mohou seznámit s ukázkou základu sebeobrany. 

 

ROK 2019:

Projekt: Dotace na činnost NZDM Klub Přístav 

Magistrát města Havířova a Moravskoslezský kraj podpořili činnost NZDM Klub přístav, který je určen pro děti a mládež od 6 do 19 let ze soc. vyloučené lokality Prostřední Suchá, aby našly pomoc v obtížných životních situacích nebo by se v budoucnu mohli do takové situace dostat.

Projekt: Nadace OKD Srdcovka – Přilby

Cílem projektu je nakoupit celkem 6 ks ochranných přileb na ochranu zdraví při nácviku boje a sebeobrany, čímž se posiluje oblast dynamiky a obratnosti.

 

 

 

 

 

ROK 2018:

Projekt: Nadace OKD Srdcovka – Tréninkové překážky a žebříky

Nadace OKD Srdcovka podpořila rozvoj tělesné zdatnosti dětí a mládeže sportovního oddílu Taekvondo Don Bosko Havířov nákupem tréninkových pomůcek – žebříků a překážek k využití při pravidelných trénincích během celého roku.

   

 

  

 

 

Projekt: Dotace na činnost NZDM Klub Přístav 

Magistrát města Havířova a Moravskoslezský kraj podpořili činnost NZDM Klub přístav, který je určen pro děti a mládež od 6 do 19 let ze soc. vyloučené lokality Prostřední Suchá, aby našly pomoc v obtížných životních situacích nebo by se v budoucnu mohli do takové situace dostat.

 

ROK 2017:

Projekt: IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – NZDM klub Přístav

Dotace z Evroských fondů pro reg. rozvoj a Ministerstva pro reg. rozvoj na pořízení budovy NZDM a vybavení vnitřních prostor pro kvalitní zázemí k činnosti sociální služby

 

 

 

Projekt: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ KLUB PŘÍSTAV

Dotace z Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Havířova na činnost sociální služby Nízkoprahového zařízení klubu Přístav v Prostřední Suché.

   

Projekt: DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAŘAZENÝCH V KRAJSKÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt byl podán za účelem zabezpečit stabilní fungování sociální služby NZDM Klub Přístav v požadovaném rozsahu a kvalitě.

 

Projekt: LAPY – POMŮCKA PRO NÁCVIK  TAEKWONDA 

Nadace OKD Srdcovka podpořila projekt na pomůcky na cvičení Taekwonda ke zlepšení tělesné kondice dětí a mládeže.
   

 

 

 

 

Projekt: KLUB PŘÍSTAV

Projekt podpořený nadací OKD – pro region na pořízení vybavení nového klubu Přístav – konkrétně na pořízení Stolu na stolní tenis, fotbálku a dataprojektoru pro aktivity dětí a mládeže našeho klubu.

 

 

 

 

 

 

ROK 2016

“BOXOVACÍ TOTEM”

Projekt podpořený Nadací OKD – Srdcovka je zaměřený na zvýšení tělesné zdatnosti dětí a mládeže v rámci sportu Taekwondo.

Více o projektu

173022_05_1404443

 

ROK 2013

“BOJUJ JAKO O ŽIVOT!”

Příspěvek z Nadace OKD byl použit na pokrytí nákladů pobytového tábora dětí a mládeže, kteří jsou organizováni v oddíle Taekwondo Don Bosko Havířov. Tábor byl zaměřen na zdravotní průpravu a první pomoc.

Více o projektu

157366