Z důvodů potřeby vlasního sociálního zařízení bylo rozhodnuto pro stavební rekonstrukci předsíně u Kaple P. Marie Pomocnice na bezbariérové WC a zpovědní místnost. Stavební povolení bylo vydáno 12. 12. 2012.

Stavební povolení

 

Plány k nahlédnutí :

Půdorys 1  Půdorys 2  Půdorys 3  Půdorys 4

závěsné WC     přívzd. ventil     řez