Pravidelné akce:

 

Každou druhou středu v měsíci v kapli P. Marie Pomocnice Večeřadlo Fatimského apoštolátu

Každou středu od 9.00 h setkání Klubu seniorů ve středisku ve Městě a začínáme modlitbou v kapli P. Marie Pomocnice.

 

 

 

 

 

9. prosince 2019  Zasvěcení mužského sboru Panně Marii 

 

 

 

 

 

 

20.listopadu 2019 – setkání s P. Janem Gacíkem v seniorklubu

 

 

 

 

 

 

 

23. května proběhla na zahradě u “Rumcajse” tradiční svatodušní vaječina spojená s oslavou 80. výročí Jirky Kocicha. Počasí bylo nad očekávání krásné a společenství také!