Pouť přátel a dobrodinců díla Don Boska v Havířově 
tradiční pouť na Sv. Hostýn se uskuteční 2. června 2018, odjezd v 10.15 hodin, zájemci hlaste se u p. Kusákové     

Pravidelné akce:

Každého 24. dne v měsíci mše sv. v kapli P.Marie Pomocnice křesťanů za dobrodince a podporovatele Díla Dona Boska                                              v Havířově

Každou druhou středu v měsíci v kapli P. Marie Pomocnice Večeřadlo Fatimského apoštolátu

Každou středu od 9.00 h setkání Klubu seniorů ve středisku ve Městě a začínáme modlitbou v kapli P. Marie Pomocnice.