Zasvěcení mužského sboru 
V sobotu 8.12.2018 proběhlo při mši sv. v kostele Dona Boska na Šumbarku tradiční zasvěcení mužského sboru Panně Marii, v den jejího svátku Neposkvrněného početí.

 

 

 

Pravidelné akce:

Každého 24. dne v měsíci mše sv. v kapli P.Marie Pomocnice křesťanů za dobrodince a podporovatele Díla Dona Boska                                              v Havířově

Každou druhou středu v měsíci v kapli P. Marie Pomocnice Večeřadlo Fatimského apoštolátu

Každou středu od 9.00 h setkání Klubu seniorů ve středisku ve Městě a začínáme modlitbou v kapli P. Marie Pomocnice.

 

 

 

 

 

23. května proběhla na zahradě u “Rumcajse” tradiční svatodušní vaječina spojená s oslavou 80. výročí Jirky Kocicha. Počasí bylo nad očekávání krásné a společenství také!