15.9.2019 v 10.15 hod – mše sv. u příležitosti 100. výročí narození P.Václava Filipce, SDB

Srdečně zveme na společné slavení mše sv. v kostele sv. Jana Boska na Šumbarku a po mši také na pohoštění v prostorách CSVČ sv. Jana Boska.

 

 

 

 

Pravidelné akce:

 

Každou druhou středu v měsíci v kapli P. Marie Pomocnice Večeřadlo Fatimského apoštolátu

Každou středu od 9.00 h setkání Klubu seniorů ve středisku ve Městě a začínáme modlitbou v kapli P. Marie Pomocnice.

 

 

 

 

 

23. května proběhla na zahradě u “Rumcajse” tradiční svatodušní vaječina spojená s oslavou 80. výročí Jirky Kocicha. Počasí bylo nad očekávání krásné a společenství také!