Dne 9. prosince proběhla Obnova zasvěcení mužského pěveckého sporu Panně Marii v kostele sv. Jana Boska na Šumbarku. Společně jsme zavzpomínali na všechny naše členy, kteří už nejsou mezi námi a obnovili své zasvěcení Panně Marii již po padesátéčtvrté! Naše modlitba je neustále aktuální:

Panno neposkvrněná,

přicházíme plni obdivu k Tvé čistotě a plni vděčnosti za Tvou dosavadní ochranu. Abychom dosvědčili svoji oddanost, zasvěcujeme se dnes úplně Tobě. Zasvěcujeme Ti sebe, celé své rodiny, svěřujeme své rodiny do Tvé ochrany. Do Tvé ochrany svěřujeme a obětujeme Ti i naši nepatrnou námahu, kterou věnujeme nacvičování sborů.

Panno neposkvrněná, dej, ať jedinou naší snahou je, oslavit Tebe a Tvého syna. Ať se nenecháme při zpěvu ani v ostatním svém konání odradit neúspěchy a ať nejsme domýšliví při úspěších.

Pokorně se odevzdáváme do Tvé ochrany. Ty se za nás přimlouvej u svého Syna.   Amen.

Obnova zasvěcení mužského sboru