Don Bosko založil Associazione di Maria Ausilliatrice (ADMA) – Sdružení Panny Marie Pomocnice, a to v Turíně dne 8. dubna 1869. Letos je to tedy 150 let od vzniku. Sdružení je společenství lidí, kteří prožívají, rozšiřují a prohlubují úctu k Eucharistii a k Panně Marii Pomocnici tak, jak to popisuje sen Don Boska „ O dvou sloupech“. Je to druhá organizace, kterou založil Don Bosko pro pokračování a rozšiřování svého díla. Chtěl co nejvíce lidí zapojit do poslání a spirituality salesiánské kongregace.

(Pozn. Dne 18. prosince 1859 svolal Don Bosko do svého pokojíku nejbližší spolupracovníky a založil s nimi Společnost sv. Františka Saleského (Salesiánskou kongregaci – SDB). Sdružení salesiánů spolupracovníků ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil svatý Jan Bosko v roce 1876. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.)

Charakteristickým znakem „Sdružení“ je obnovovat a oživovat mariánské pobožnosti, zvláště modlitbu růžence, připomínku Panny Marie Pomocnice vždy 24. v měsíci a modlitby novény před mariánskými svátky.

V Havířově u salesiánského střediska toto všechno bylo a existovalo od počátku. Arcibiskupství olomoucké na základě písemné žádosti salesiánské kongregace zřídilo v roce 1992 kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů. Veškeré požehnání pro dílo Don Boska v Havířově vychází z kaple Panny Marie Pomocnice. Vždy 24. dne v měsíci byla sloužena mše svatá ke cti Panny Marie a za dobrodince, modlil se růženec, modlily i zpívaly novény a konaly adorace. Bohužel po smrti P. Václava Filipce SDB a zakladatelů manželů Hoňkových st. ASC tato činnost oslabovala, ale nezanikla. Faráři Šumbarku P. Karel Jašek i Jenda Gacík ji dodržovali a byli si vědomi důležitosti salesiánské tradice i ducha. O vznik sdružení velmi stál a zasazoval se už právě zmiňovaný P. Václav Filipec SDB. Letos slavíme 100 let od jeho narození. Za něho a celé salesiánské dílo v Havířově chceme děkovat v neděli 15. 9. v 10:15 hod při mši svaté v kostele sv. Jana Boska na Šumbarku. V České republice na rozdíl od Slovenska Sdružení Panny Marie Pomocnice (ADMA) neexistuje. Proto jsem poslal žádost na salesiánskou provincii o zřízení místní skupiny ADMA.

Přikládám dopis otce provinciála:

Všichni lidé dobré vůle a dobrodinci, modlete se s námi na tento úmysl.
Maria Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Jindřich Honěk

 

P.S. Zájemci o seznámení se Sdružením Panny Marie Pomocnice hlaste se v kapli u Jany Reichenbachové nebo pište na email: sekretariat@csvc.cz.