Dne 3. června jsme vyjeli na tradiční výlet na sv. Hostýn, kde se konala pouť salesiánských spolupracovníků. Naši výpravu doprovázel také O. Oldřich Macík, sdb. V nádherném slunečném dni jsme krásně prožili mši sv. poté jsme poobědvali buď z vlastních zásob, nebo v místní poutní restauraci 🙂 Odpoledne jsme si prošli a promodlili krásnou křížovou cestu architekta Jurkoviče. Povzbuzeni a posíleni jsme se vydali zpět do Havířova.

V úterý 13. června se ženy a muži v kapli zúčastnili Večeřadla Fatimského apoštolátu s účastí O. Jana Gacíka, sdb a po jeho skončení proběhlo promítání dokumentu ze svěcení kostela sv. Jana Boska na Šumbarku. U malého občerstvení jsme si zavzpomínali na začátky díla Dona Boska v Havířově, na průběh stavby kostela a také na ty, kteří už tady s námi nejsou. Děkujeme za pěkné dopoledne ve středisku.