DON BOSKO HAVÍŘOV o. p. s. se rozhodlo zapojit do výzvy OP VVV č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání a v případě získání podpory bude od září letošního roku do srpna 2022 realizovat projekt s názvem „Spolu, ne vedle sebe“. Projekt podporuje pracovníky a dobrovolníky, jenž se věnují práci s mládeži prostřednictvím neformálního vzdělávání.  Umožní jim rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání, tj. děti a mládež, se budou moci zapojit v rámci klubů pracovních dovedností a projektových dnů v i mimo klubovnu.