Ve středu 21.listopadu jsme přivítali v seniorklubu vzácnou návštěvu – P. Jana Gacíka, SDB. Z původních osmnácti členů nás už moc nezbývá a proto byl otec Jan pro nás „chlapy“ seniory milým povzbuzením . Společně jsme poseděli, pohovořili, přišel také pan ředitel Jindřich a tuto událost si nenechalo ujít také dámské osazenstvo ve Městě. Na závěr jsme se spolu pomodlili Anděl Páně v kapli PM Pomocnice a dostali jsme od otce Jana požehnání.

Děkujeme za krásné dopoledne.