Účastníci před začátkem programových bloků domluvených s odborníkem byli fascinováni prostory, ve kterých se nacházeli, jelikož obsahovali zabezpečené skříně přibližně s více než 300 zbraněmi, takže se účastníci museli rozkoukat.

Pracovník NNO poučil účastníky programu o základní bezpečnosti a harmonogramu programu a vysvětlil účastníkům, co je smyslem celé akce. Pracovník NNO s odborníkem na místě ještě doladili program ve formě výběru zbraní pro účastníky a společně vybrali nejvhodnější varianty.

Odborník z praxe měl pro účastníky připraven velmi pěkný program na základě společné domluvy s pracovníkem NNO. Odborník z praxe provedl účastníky jednotlivými bloky programu, které obsahovaly teoretickou část, která obsahovala historii vzniku střelného prachu, prvních zbraní a jejich postupnému vývoji (evoluce zbraní). Účastníci byli rozděleni do dvou pracovních skupinek během programu.

Během technické části vysvětloval odborník formou praktických ukázek, z čeho se skládají vybrané zbraně, jak se zbraně kontrolují, rozkládají apod. Zároveň přiblížil účastníkům základní právní povědomí o držení zbraní v ČR a sdělil jim, kdo a za jakých podmínek může vlastnit oficiálně na základně zbrojního pasu zbraň. V tomto bloku si postupně účastníci mohli vyzkoušet podle odborníka rozkládat jednotlivé zbraně a zase postupně skládat do použitelné verze. Zároveň se účastníci učili držet jednotlivé zbraně a zaujímat potřebný postoj. K dispozici byli zbraně současné i ty historické. Účastníci se plně zapojovali a spolupracovali s odborníkem. Zároveň účastníci kladli odborníkovi dotazy, které jim byly odborníkem zodpovězeny.

Praktická část probíhala na základě předchozích dvou bloků již velmi dobře. Šlo vidět, že se účastníci velmi rychle učí a byli schopni aplikovat znalosti do praxe pod dohledem odborníka. Praktická část účastníky donutila uvědomit si, že zbraň je velmi nebezpečná, jelikož aplikace střelby na terč už u některých účastníků vyvolávala respekt a uvědomění si síly jednotlivých zbraní. Každý z účastníků ve skupince plnil úkol ve formě složení zbraně, nabití zbraně, střelby, zajištění zbraně a kontroly svého výsledku. Po splnění úkolu dostal účastník hned zpětnou vazbu od odborníka.

Poslední část programu obsahovala společnou reflexi programu, kdy účastníci jednotlivě i za skupinku odborníkovi sdělili, co bylo pro ně nejtěžší, co si uvědomili, co se účastníkům nejvíce líbilo apod. Odborník z praxe dostal velmi pozitivní zpětnou vazbu od účastníků. Odborník účastníkům také sdělil, jak hodnotí jejich přístup a ocenil hlavně zodpovědnost účastníků a to, že dodržovali po celou dobu společná pravidla a bezpečnost při zacházení se zbraněmi.

Účastníci po celou dobu programu spolupracovali ve dvou skupinkách. Plnili společné úkoly a komunikovali s odborníkem z praxe během celého programu. Během programu také docházelo k sebereflexi účastníků a sdílení prožitků s ostatními účastníky, s pracovníkem NNO.