Cíle

Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí a mládeže před negativními jevy ve společnosti a organizování vhodných akcí po tyto účely v duchu Don Boska „ otce a učitele mládeže“ Zvláštní zřetel a činnost je věnována dětem, mládeži, dospělým i rodinám převážně romského etnika ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit.

153621_04_1209935

 

 

Činnost  – Don Bosko Havířov o.p.s.

Činnost  je úzce spjata s činností Církevního střediska volného času sv. Jana Boska a také farnosti sv. Jana Boska. Naši členové, sympatizanti a dobrovolníci se aktivně podílejí na přípravě konání velkých akcí pořádaných Magistrátem Města Havířova, farností sv. Jana Boska na Šumbarku a také CSVČ sv. Jana Boska. V roce 2012 to byly především velmi oblíbené Velikonoční a Adventní dílničky, Výročí posvěcení kostela sv. Jana Boska, Akademie CSVČ, Vánoční turnaj rodinných dvojic, Havířov v květech či Den Země. 

153622_04_1209946

  • Své bohaté zkušenosti předávají naši senioři při vedení zájmového útvaru „Šikovné ruce“, kde se děti učí jak zacházet s nářadím.
  • Projekt Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ zaujal naše členy sdružení již v roce 2006 a od této doby z našich příspěvků podporujeme konkrétní dítě v Indii.
  • V prostorách Církevního střediska volného času se každou středu schází naši členové – senioři muži – ve svém senior-klubu. Také se schází při nácviku zpěvu mužského sboru každé pondělí. Naše členky s jinými ženami se druhou středu v měsíci scházejí v kapli P. Marie Pomocnice v Havířově – Městě na Mariánské kněžské hnutí – Večeřadlo.
  • V rámci svých aktivit  pořádáme každoročně zájezd na Sv. Hostýn, kde se zúčastní pouti Salesiánkých spolupracovníků.