Návštěva Sv. otce Františka byla velkou událostí nejen pro bratry a sestry na Slovensku, ale také pro nás. Vždyť poutní místo Šaštín je od hranic co by kamenem dohodil. Každý podle svých možností si vybral, jakým způsobem se této mše s papežem účastní. Někteří se zaregistrovali a odjeli přímo na poutní místo Šaštín na Slovensko (třeba se skupinou salesiánů z Brna), někteří sledovali přenos v televizi doma – třeba při hlídání vnuků a někteří sledovali tuto událost ve společenství v kapli P. Marie Pomocnice. Po pravidelné středeční modlitbě růžence jsme společně prožili mši s papežem Františkem na velkém plátně a třeba i zazpívali Aleluja se sborem doprovázejícím tuto mši sv.. Pro všechny, kteří jsme se sešli v kapli, to byl moc silný zážitek.