V sobotu 4.6.2022 jsme se jako každoročně (mimo dobu covidovou) vydali na Svatý Hostýn poděkovat a prosit za dobrodince díla sv. Jana Boska v Havířově. A každý si vezl i své úmysly, za které chtěl prosit na tomto požehnaném místě. Díky výstavbě nové silnice byl přístup na poutní místo trochu horší, ale výsledná cesta opět pozvedne komfort budoucích poutníků a návštěvníků. V autobuse jsme stihli vykonat sbírku na novou cestu, s radostí jsme Matici svatohostýnské předali hned v ten den 4.140 Kč. Mši svatou sloužil P. Oldřich Macík spolu s panem jáhnem Jindřichem. Bohoslužbu doprovodil zpěvem havířovský chrámový smíšený sbor. Akustika baziliky je úžasná, hlasy se krásné nesly. Během mše svaté se hostýnský vrch zahalil do husté mléčné mlhy. Na oběd jsme však trefili, po posilnění, přátelských hovorech, procházce či nákupech jsme se sešli v bazilice na loretánské litanie a svátostné požehnání. Venku nás přivítalo sluníčko, tak jsme nádherného počasí využili k fotografování celé naší skupiny. Prošli jsme kratší křížovou cestu (věkový průměr poutníků byl vyšší), rozjímali jednotlivá zastavení a u každého jsme zazpívali sloku písně. Bohudíky za tak pěkné společenství modlitby. Stihli jsme ještě pohled z rozhledny do okolního krajea už jsme se ubírali načerpat vodu a hurá do autobusu. Pan řidič Václav Turčín sklidil za plynulou jízdu bouřlivý potlesk.Po krásně prožitém dni nás všechny naplňovala vděčnost. Těšíme se zase na příští rok.

Fotogalerie