2. června jsme na Svatém Hostýně měli historicky první pouť přátel a dobrodinců díla Don Boska v Havířově. Převzali jsme ji po české salesiánské provincii, která už nechtěla dále pokračovat v organizování poutí bývalých žáků Dona Boska tzv. exallievi. Z Havířova jsme vypravili celkem 3 autobusy – dva obsadili poutníci sympatizanti DBH o.p.s. a jeden autobus byl plný dětí a pedagogů z poboček CSVČ sv. Jana Boska. Během děkovné mše za všechny dobrodince díla Dona Boska v Havířově nám zazpíval smíšený sbor pod vedením Jany Reichenbachové a potom jsme po občerstvení také absolvovali křížovou cestu.  Děti měli ještě program prodloužený o návštěvu ZOO Olomouc. Počasí nám vyšlo krásné a přijeli jsme obohaceni o pěkné poutní zážitky.