Naše tradiční pouť k Panně Marii na sv. Hostýn se uskutečnila v sobotu 3. 6. 2023 a nesla se také v duchu poděkování za 30 let díla Dona Boska v Havířově
a samozřejmě také za všechny podporovatele a dobrodince tohoto díla.

Na Hostýn vyjely dva autobusy, jeden s poutníky z havířovských farností a druhý s dětmi a pedagogy ze tří poboček CSVČ. Na vrcholu nás přivítalo sluníčko a vítr.  Děti měly svůj vlastní program: dopolední čas pedagogové spolu s dětmi věnovali duchovnějšímu rázu návštěvou poutní mše svaté a následnou procházkou křížové cesty. Samozřejmě potom neopomenuli navštívit spoustu lákadel ve formě stánků se suvenýry. Odpoledne bylo ve znamení zábavně-poučné cesty za  exotickými zvířaty v ZOO.

Poutníci z farnosti sv Anny a Dona Boska v autobuse vybrali peněžní částku na dokončení nové příjezdové cesty a parkoviště na Hostýně, kterou odevzdali Matici Svatohostýnské a připravili se na mši sv., kterou sloužil otec Petr Piler s jáhnem Jindřichem. Přisluhoval také kněz z Polska, který také přijel s celým autobusem svých oveček – farníků. Bohoslužbu doprovodil zpěvem havířovský chrámový smíšený sbor. Po mši jsme měli dost času na oběd, odpočinek, společné foto. Ve 13:00 jsme se sešli na požehnání v chrámu. Dle věkového průměru našich poutníků byla zvolena kratší křížová cesta a potom už pomalu ukončení pouti a odjezd zpět do Havířova. Pouť jsme všichni prožili s vděčností za krásné počasí i prožité společenství.

FOTOGALERIE