Projektový den se uskutečnil v rámci projektu „Spolu, ne vedle sebe“.

Děti na začátku shlédly krátký klip z Youtube o adventní době. Poté je pracovnice NNO seznámila s lidovými tradicemi adventu a Vánoc. Děti nahlížely během povídání do vytištěných materiálů a pokládaly pracovnici NNO otázky týkající se doby adventní. Odborník děti seznámil s různými výtvarnými a pracovními technikami výroby adventního věnce. Děti si za pomoci odborníka vyrobily a podle své kreativity nazdobily adventní věnec. Na začátku pracovaly ve dvojicích, aby si mohly navzájem pomoct obmotávat drátem věnce s větvičkami a následně si každý sám věnec nazdobil pomocí tavné pistole.

Projektový den se vydařil. Děti zaujal klip o adventní době a pro polovinu účastníků to byly nové informace. Využívaly i pracovní listy, do kterých během vyprávění o adventu doplňovaly chybějící slova a kreslily symboly adventní doby. Při praktické části dne byly děti při výrobě věnce trpělivé a učily se pracovat nejen samostatně, ale i ve dvojicích, což pro některé bylo ze začátku náročné. Nakonec si všichni pomáhali a navzájem si své výrobky pochválili. Odborník dětem často pomáhal s lepením ozdob pomocí tavné pistole a odpovídal na všechny dotazy ohledně zvolených technik.

Fotogalerie ZDE