Název projektu: DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAŘAZENÝCH V KRAJSKÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dotace                          90 000 Kč
Poskytovatel                Moravskoslezský kraj
Místo realizace            NZDM Klub Přístav
Realizace                    1/2017-12/2017

Projekt byl podán za účelem zabezpečit stabilní fungování sociální služby NZDM Klub Přístav v požadovaném rozsahu a kvalitě.