Název projektu: Činnost NZDM Klub Přístav

Dotace                        496750,- a 1 392 000,- 
Poskytovatel               Magistrát města Havířova a Moravskoslezský kraj
Místo realizace           NZDM Klub Přístav
Realizace                    1/2021-12/2021

Klub Přístav je určen pro děti a mládež od 6 -19 let především z Havířova
– Prostřední Suchá a nejbližšího okolí, kteří hledají pomoc v obtížných životních situacích nebo by se v budoucnu mohli do takové situace dostat, a kteří z důvodu své sociální situace mají ztížený přístup ke vhodným volnočasovým aktivitám přiměřeným svému věku. Našim cílem je, abys:

  1. věděl, na koho se můžeš obrátit v případě, že se cítíš ohrožen.
  2. řešil své problémy vlastními silami a dokázal jim i předcházet
  3. rozvíjel své schopnosti, dovednosti a znalosti
  4. navazoval a udržoval kvalitní mezilidské vztahy a cítil se být součástí společnosti a výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti