Název projektu: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Přístav
Celkové náklady:         1 167 037 Kč
Poskytovatel                IROP- Evropský fond pro reg. rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj (1 108 685,15 Kč)
                                       vlastní zdroje organizace (58 351,85)
Místo realizace            NZDM Klub Přístav
Realizace                      11/2016-12/2017

Realizací projektu bude podpořeno začleňování cílové skupiny osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Hlavním cílem projektu je zkvalitněn sociální služby a v návaznosti na tuto aktivitu vybudovat nové prostory pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Sociální služba vytvoří bezpečný prostor, ve kterém klienti naleznou pomoc v obtížných životních situacích, budou podporováni při jejich zvládání a motivováni k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit připravovaných klientům na míru pro podporu převážně sociálně znevýhodněných klientů. Výsledkem projektu bude pořízení nových prostor a vybavení pro potřeby nově vzniklého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Přístav, které budou odpovídat potřebám sociální služby a budou kapacitně dostačující oproti současnému nevyhovujícímu stavu.

fotogalerie