Název projektu: Klub Přístav
Dotace                         20000 Kč
Poskytovatel              Nadace OKD v rámci grantu Pro region
Místo realizace          NZDM Klub Přístav
Realizace                    3/2017-12/2017

Klub Přístav se 1.1.2017 stal sociální službou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Jeho působení v pronajatých dvou místnostech od ZŠ Kpt. Jasioka již nebylo udržitelné a proto se od 13. března přestěhoval do vlastního objektu. Je to starší rodinný domek. Dost sil i peněz stálo už připravit tento dům, aby bylo vůbec možno v něm přebývat. To se podařilo, ale zůstaly jen prázdné místnosti a holé zdi. Díky dotaci z Nadace OKD pro region jsme mohli nakoupit alespoň základní vybavení pro činnost. A tak se děti a mládež těší z nového fotbálku, pingpongového stolu a dataprojektoru. Toto nové vybavení zpestří a obohatí naši nabídku aktivit pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě Havířov – Suchá.