Název projektu: Lapy – pomůcka pro nácvik Taekwonda
Dotace                         5 600 Kč
Poskytovatel                Nadace OKD v rámci miniGrantu Srdcovka     
Místo realizace            tělocvična Šumbark
Realizace                    3/2017-12/2017

Cílem projektu je nakoupit 7 ks pomůcek – tzv. lapy, pro nácvik taekwondo kopů a úderů. Jejich každotýdenním používáním během roku na tréninku dojde k naplnění níže popsaných cílů.
Předkládaný projekt je zaměřen na podporu tělesné zdatnosti dětí pomocí olympijského sportu taekwondo WTF. Pravidelné cvičení a sport fungují jako prevence kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, diabetes), civilizačních chorob (stres) a negativních jevů ve společnosti (zahálka, nuda).
Zároveň probíhá výchova dětí v duchu fair play, etických pravidel a týmové spolupráce.

Oddíl Taekwondo Don Bosko Havířov sdružuje 38 organizovaných cvičenců a trénují je čtyři trenéři, včetně zaměstnance OKD pana Pavla Žáčka, který trénuje jako dobrovolník.