Název projektu: Braň se rychlými údery

Dotace                         7 800 Kč
Poskytovatel                Nadace OKD v rámci miniGrantu Srdcovka
Místo realizace            tělocvična Šumbark
Realizace                    3/2022-12/2022

V dnešní době se setkáváme s rostoucím rizikem napadení, projevuje se často právo silnějšího ve skupině dětí i mládeže, stejně tak roste riziko napadení žen. Projekt si klade za cíl díky simulačním pomůckám naučit se bránit vůči agresorovi pomocí úderových technik, které agresora omráčí a napadená osoba má pak dostatečný čas na útěk a přivolání pomoci. Tyto tréninky by se prováděli v rámci bojového umění Taekwondo WT, který navštěvuje 44 dětí. Přesah má i do veřejnosti, kde se formou workshopu mohou seznámit s ukázkou základu sebeobrany. V případě prohloubení zájmu se později i stát členy sportovního oddílu Taekwondo a pravidelně přicházet na tréninky.

Zhodnocení: V novém školním roce 2022/2023 se přihlásilo téměř 30 nováčků, kteří se pravidelně zúčastňují tréninků TKD WT. Projekt splnil své zadání, Děti se preventivně učily pomocí úderových technik do zakoupených pomůcek – lap – nebát „dát ránu“. Během pravidelných tréninků se zdokonalovaly ve správné technice provedení úderu, aby tyto měly správný účinek – tedy zneškodnění útočníka a záchranu útěkem a přivoláním pomoci. Na Workshopu pro rodiče shlédli pokroky svých dětí a také sami si mohli vyzkoušet jak vést správný  úder na útočníka. Díky pravidelnému tréninku jsou naše děti lépe připraveni na případného agresora.

FOTOGALERIE

Ukázková hodina pro rodiče