Název projektu: Přilby

Dotace                         5 940 Kč
Poskytovatel                Nadace OKD v rámci miniGrantu Srdcovka
Místo realizace            tělocvična Šumbark
Realizace                    3/2017-12/2017

Cílem projektu je nakoupit celkem 6 ks ochranných přileb na ochranu zdraví při nácviku boje a sebeobrany, čímž se posiluje oblast dynamiky a obratnosti. Jejich každotýdenním používáním během roku na tréninku dojde k naplnění těchto cílů: zvýšení tělesné zdatnosti pomocí olympijského sportu Taekwondo, pravidelné cvičení a sport jako prevence kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, diabetes), civilizačních chorob (stres) a negativních jevů ve společnosti (zahálka, nuda).
Zároveň probíhá výchova dětí v duchu fair play, etických pravidel a týmové spolupráce.

Oddíl Taekwondo Don Bosko Havířov sdružuje 31 organizovaných cvičenců a trénují je čtyři trenéři, včetně zaměstnance OKD pana Pavla Žáčka, který trénuje jako dobrovolník.

FOTOGALERIE