Název projektu: Bojuj jako o život!

Rozpočet projektu:      72.000  Kč
Dotace:                            36.000  Kč 
Poskytovatel:                 Moravskoslezský kraj
Místo realizace:             Hradec nad Moravicí
Realizace:                        6/2013-9/2013

151204 

 Jedná se o 7 denní pobytový tábor pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Tábor je zaměřen na praktikování základní (laické) první pomoci.

 Hlavním cílem bude naučit účastníky během pobytového tábora zvládat stresové situace, které vznikají při životě ohrožujících situacích, tyto situace zodpovědně zhodnotit, a uplatnit tak vhodnou první pomoc, aby následky jakéhokoliv úrazu postižené osoby byly zmírněny, a byl tak zachráněn život člověka.

 Účastníci se naučí použít veškeré znalosti a praktické dovednosti k poskytnutí první pomoci při záchraně postiženého, umět improvizovat při absenci lékárničky či zdravotnického materiálu. Účastníci tak budou připraveni pomáhat nejen svým blízkým, ale i veřejnosti.

157377

157371

157373