V sobotu 18. 9. 2021 jsme s farníky od Dona Boska a od sv. Anny (havířovských sesterských farností) navštívili jako poutníci kostel Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách při salesiánském středisku volného času. V místní komunitě nyní žije P. Jan Gacík, který kdysi sloužil v naší šumbarské farnosti sv. Jana Boska. Při mši svaté otec Jan vzpomněl Pannu Marii Guadalupskou, a že je dobré všechny naše potřeby vkládat do rukou Panny Marie. Na čelní stěně je vyobrazena Panna Marie s Ježíškem s rozpřaženýma rukama, jako by říkala: Pojďte ke mně, děti moje. Obejmu vás ve všech vašich starostech…

Po mši svaté jsme se přesunuli do sálu pod kostelem, kde pro nás byl připraven oběd, vínečko, ženy z Havířova přivezly napečené koláče a zákusky, ke kterým jsme dostali kávu… Při dobrém jídle se hezky povídalo. Kdo měl zájem o prohlídku střediska, vydal se na ni spolu s Dominikem Hoňkem, který pokračuje v salesiánské formaci
a v současnosti je právě v brněnské komunitě na dvouleté praxi. Středisko i dvě venkovní hřiště se nám moc líbila. Pak jsme se na chvíli mohli pomodlit v kapli komunity, tedy vlastně doma u zde žijících salesiánů. Svatostánek je umístěn v proskleném tubusu v rohu místnosti, aby se tak vyjádřilo, že Kristus je tu i pro všechny lidi, kteří žijí na přilehlém sídlišti.

Ale to už jsme museli spěchat na domluvenou prohlídku benediktinského kláštera v Rajhradě. Provázel nás úžasný bratr František, studnice vědomostí, která historické události ze sebe vydávala s patřičným nadšením, hereckým umem a vtipem. Aby nám ukázal i místa kláštera, kam se běžný návštěvník nedostane, museli jsme odložit plánovaný odjezd. Bratrovo vyprávění o životě v klášteře bylo okořeněno mnoha úsměvnými perličkami. Většina poutníků byla již vyššího věku, a tak uvítali možnost nákupu klášterních bylinných produktů – tinktur, sirupů, balzámů apod. Prohlídku kláštera jsme ukončili modlitbou v opatském chrámu sv. Petra a Pavla. Poslední společné foto, zamávání otce Jana a našeho Dominika, a hurá domů po překrásně prožitém dni.

Fotogalerie ZDE