Vašek, stejně jako Jindřich Honěk st., neodmyslitelně patří k salesiánskému dílu v Havířově. Od roku 1991 byl duchovním otcem právě založeného střediska mládeže. V roce 1992 se s inspektorem P. Ladislavem Vikem SDB zasloužil o zřízení kaple Panny Marie Pomocnice, kde pro místní oratoriánskou rodinu sloužil pravidelně mše svaté a zvláště vždy 24. dne v měsíci, jako připomínku Panny Marie Pomocnice. Láďa Vik a Dominus zaštiťovali a podporovali Havířov na úrovni salesiánské inspektorie.

Byl prvním rektorem kostela sv. Jana Boska v Havířově, jediného v České republice, který posvětil Mons. F. V. Lobkowicz v roce 2002, do doby zřízení farnosti na Havířově –  Šumbarku v roce 2003. Až do své smrti, pokud mu zdraví dovolilo, jezdil do kaple sloužit mše svaté ke cti Panny Marie a byl oporou i rádcem pro všechny.

Toto všechno jsme si připomněli a slavili při mši svaté. Děkovali za jeho život, a za vše dobré, co skrze něho přišlo. Zvláště nezapomenutelné jsou jeho svátosti smíření, kde jsme mohli hmatatelně cítit milosrdného Otce, přesně tak, jak jsme dneska četli v evangeliu o marnotratném synovi. Přijeli také spolubratři salesiáni z Ostravy, mnoho lidí od Opavy až po Čadcu, salesiáni spolupracovníci, členové sdružení Panny Marie Pomocnice (ADMA), kteří ho znali z dob totality a byli s ním v úzkém kontaktu. Vaškovo dílo a přání bylo, aby v Havířově byla salesiánská komunita, farnost, salesiánská rodina, salesiáni spolupracovníci, a také Sdružení Panny Marie Pomocnice. Jeho slova byla: „ Ať už živý nebo mrtvý, vždycky na vás v Havířově budu myslet.“ A je to tak. Vnímáme jeho přímluvu do dnešních dní. A věříme, že se to všechno naplní. Čas však ví jen Pán.