Dne 12.1.2019 proběhl seminář s mezinárodním rozhodčím a hlavním trenérem oddílu Hansoo Petrem Limprechtem, zaměřený na správné provádění technik postojů, kopů, krytů a úderů v poomsae podle nejnovějších pravidel. Odpoledne pak patřilo dovádění na trampolínách, které si všichni účastnici náramně užili.