V současnosti (rok 2024) už z původního semniorklubu zbyli jenom čtyři členové – muži. Ale setkávání se posunulo do jiné dimenze, kdo může přijde ve středu na modlitbu růžence – senioři, seniorky i mladší přátelé Dona Boska, zaměstnanci CSVČ. Po modlitbě růžence se občas stane, že má někdo narozeniny a je to dobrý důvod k oslavě. V prostorách střediska si dáme kávu, nějakou dobrou buchtu, koláčky, malou skleničku nealkoholické zázvorovice, kterou obětavě obstarává Bobr 🙂 Dle svých hlasových možností popřejeme oslavenci Mnogaja ljeta nebo aspoň Aby nás Pán Bůh miloval…. A to si přejme všichni.

 

Tak jsme tady – rok 2018

Parta chlapů – důchodců. Spojuje nás dlouholeté kamarádství v mužském pěveckém sboru, dobrovolná práce při dřívější přestavbě kostela sv. Anny a později při výstavbě Církevního střediska mládeže a kostela sv. Jana Boska na Šumbarku. Prožili jsme spolu hodně, ale pořád si máme co říct a proto se pravidelně scházíme každou středu v našem Senior  klubu – Don Bosko . Naše setkání mívá pravidelný řád, ve kterém je prostor pro duchovní část i pro volnou zábavu.

Společně sdílíme radostné události  (narozeniny, smažení vaječiny, církevní  Silvestr, zasvěcení sboru, pěší pouť do Frýdku a každoroční setkání na sv. Hostýně). Ale jsou chvíle méně radostné. Návštěvy kamarádů v nemocnici a poslední doprovod  při odchodu na věčnost .

  A tím se snažíme  zachovat si přátelské  společenství  chlapů, které je už tak vzácné.

 

 

Obnova zasvěcení mužského pěveckého sboru Panně Marii.

  1. prosince 2021, kostel sv. Jana Boska, Havířov-Šumbark

 

      Bratři a sestry,     

   již od založení mužského pěveckého sboru v roce  l965  přicházíme každým rokem o svátku Neposkvrněného Početí, abychom projevili Panně Marii svou lásku, úctu a vděčnost za dosavadní pomoc a ochranu a obnovili své zasvěcení, ve kterém jsou prostým a jednoduchým způsobem shrnuty naše úmysly.

    Dříve než společně vyslovíme zásvětnou modlitbu, připomeneme si tichou vzpomínkou ty, kteří s námi v tomto městě žili, byli platnými a obětavými členy našeho sboru a předešli nás do věčné slávy Božího království. Možná, že se nám při vyslovení jména zemřelého vybaví jeho obličej a pěkná vzpomínka. Uchovejme si je v srdci a v paměti
a nezapomínejme na naše kamarády:

Babička, Bláhu, Burdu, Cáhu, Balcara, Boráka, Bořila, Brzosku, Guzíka, Halfara, Káňu, Kohuta, Korpase, Krusberského, Jana Kusáka, Jarka Kusáka, Lapiše, Linharta, Litváka, Košinu, Machačíka, Malinu, Měkutu, Mílka, Mintucha, Němce, Nogola, Nováka, Ptáčka, Prokeše, Pulkerta, Pastrňáka, Polocha, Pyšňáka, Ronzu, Smejkala, Svačinu, Sotoniaka, Stacha, Struminského, Stříbného, Svobodu, Špiříka, Šolce, Tomaštíka, Úradníka, Weislemleina, Zydroně, Žalmánka, Žingora, našeho zakladatele Jindřicha Hoňka a jeho manželku, dirigenta jáhna Josefa Reichenbacha, P. Václava Filipce, P. Karla Jaška, P. Jana Hurníka.

– Uveď zemřelé do světla, kde přebýváš, aby na tebe patřili navěky

Všichni:   Prosíme Tě, vyslyš nás!                  

– Buď k nám milosrdný v hodině naší smrti, abychom byli

shledáni věrnými a smířeni s tebou opouštěli tento svět
 Všichni:   Prosíme Tě, vyslyš nás!                               

– Svěřme do Boží Lásky také naši církev v Havířově, kněze,

jáhny a všechny, kteří se starají o její rozkvět

Všichni:   Prosíme Tě, vyslyš nás!                  

– Prosme Pána o dar opravdové víry pro nás všechny        

Všichni:  Prosíme Tě, vyslyš nás!

– A nyní se pomodlíme naši modlitbu, kterou

zasvěcujeme sebe, své blízké a svou činnost Panně Marii:

                                                                                                                                                                                              

Panno neposkvrněná,

přicházíme plni obdivu k Tvé čistotě a plni vděčnosti za Tvou dosavadní ochranu.

Abychom dosvědčili svoji oddanost, zasvěcujeme se dnes úplně Tobě.

Zasvěcujeme Ti sebe, celé své rodiny, svěřujeme své rodiny do Tvé ochrany.

Do Tvé ochrany svěřujeme a obětujeme Ti i naši nepatrnou námahu, kterou věnujeme nacvičování sborů.

Panno neposkvrněná, dej, ať jedinou naší snahou je oslavit Tebe a Tvého Syna.

Ať se nenecháme při zpěvu ani v ostatním svém konání odradit neúspěchy a ať nejsme domýšliví při úspěších.

Pokorně se odevzdáváme do Tvé ochrany. Ty se za nás přimlouvej u svého Syna.     Amen.