Účastníci projektového dne byli na začátku seznámení s historii adventních věnců a hlavními tradicemi slavení Vánoc v České republice. Během povídání pokládali pracovnici NNO otázky týkající se doby adventní a našich tradic. Poté byli rozděleni do menších skupinek, ve kterých se seznámili s s různými výtvarnými a pracovními technikami výroby adventních věnců. Účastníci si za pomoci odborníka vyrobili a podle své kreativity nazdobili adventní věnec. Navzájem si pomáhali obmotávat drátem věnce s větvičkami a následně si každý sám věnec nazdobil pomocí tavné pistole. Dále si mohli vyrobit netradiční vánoční přání s použitím Big Shotu a různých typů matric, šablon, razítek, výseků, perliček, glitrů, folií s 3D efektem a dalších pomůcek. Účastníci byli motivováni z úvodního povídání o vánočních zvycích a sami měli kreativní nápady na originální vánoční přání.