V sobotu 23. listopadu proběhl projektový den v klubovně s názvem „Ukaž, co v sobě máš“ tématicky zaměřený na tanec. Projektový den je podpořený evropskými fondy a MŠMT. Spolu s dobrovolnicí organizace jej připravila také odbornice z praxe.

Na počátku setkání proběhla umělecká ukázka scénického tance v provedení odbornice z praxe. Poté účastníkům
odbornice shrnula historii tance a jeho význam pro život jedince – tanec vnášel do lidského pohybu krásu, různé funkce tance: rituální, náboženské, vyjadřování prožívaných emocí.
Poté následovala praktická část: taneční rozcvička formou her, zaměřená na kondici a protáhnutí svalstva, na spolupráci ve skupině i ve dvojicích, na posílení sociálních vazeb, jelikož se děti se již trochu znají. Odbornice předvedvedla krátkou taneční choreografii, s důrazem na výraz a procítění hudby, kterou pak pomalu a postupně děti naučila. Následně byly děti rozděleny do dvojic, ve kterých měly za úkol vymyslet a vytvořit krátkou choreografii s využitím naučených tanečních prvků.
Aktivita byla zaměřená na umělecký přednes, na schopnost improvizace u dětí, na schopnost vizualizace,
kreativního myšlení a na vzájemnou spolupráci.
Závěrem proběhla relaxace a uvolnění na nafukovacích matracích, dechové cvičení, poslouchání hudby pro
vyrovnání psychické a fyzické zátěže. Za absolvování celého projektového dne účastníci obdželi krásné
diplomy.

Projektový den dopadl k velké spokojenosti všech účastníků. Účastníci byli nadšeni, hezky spolupracovali, vzájemně si pomáhali, zapojili kreativitu a vytvořili krásné choreografie, které spojíme a využijeme do jedné velké společné choreografie. Velkým přínosem pro děti byl i společně strávený čas, díky ktrému upevnili své sociální vazby.