Na místo jsme dorazili včas a bez problémů. Děti si na začátku vyslechly od pracovníka NNO povídání o historii Rožnova pod Radhoštěm s ukázkou dobových fotografií. Poté děti dostaly pracovní listy a měly půlhodinu na jejich prostudování. Pro lepší orientaci mohly sledovat plánek muzea, u kterého jim pomáhala odbornice. Poté následovala prohlídka Valašské dědiny a přilehlého parku s výkladem odbornice. Děti byly fascinovány skutečností, která se hodně liší od dnešního životního stylu, a doptávaly se odbornice na věci, které je zajímaly a na staročeská slova, kterým nerozuměly. Celkem jsme navštívili 9 expozic muzea a šli přesně podle mapy. Na závěr se děti společně s pracovníkem NNO zamýšlely nad tím, jak se změnil životní styl a čím je to způsobeno. Cesta zpět proběhla bez problémů a vrátili jsme se včas. Doba realizace akce bez dopravy činila 4hod (od 10:00hod do 14:00hod).

Fotogalerie zde