Oprava zateplení kaple je hotova a celá rekonstrukce nás stála 108 560 Kč. Děkujeme za vaše dary, kterými na zateplení přispíváte.

V tomto roce připadlo výročí 150 let od posvěcení baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů v Turíně. My jsme se také spojili s celosvětovou salesiánskou rodinou a oslavili takto toto výročí dne 24. května v den slavnosti Panny Marie Pomocnice. Mše svatá byla obětována právě za vás všechny přátelé a dobrodince díla svatého Jana Boska v Havířově. Mnozí z vás dílo podporujete už i více než 10 let. Moc si toho vážíme a jsme vděčni pánu Bohu i Panně Marii za vás. Jako dárek Panně Marii a výraz vděčnosti za její ochranu díla Don Boska v Havířově jsme se rozhodli zateplit naší kapličku. Tyto všechny počiny můžeme realizovat jen díky vám, díky vašim finančním darům, díky vašim modlitbám, díky vašim obětem. Bez vás bychom to nikdy nedokázali. Srdečný dík a pánbůh zaplať.