NZDM se od 1.září 2019 zapojilo do projektu “Spolu, ne vedle sebe” který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt podporuje pracovníky a dobrovolníky, jež se věnují práci s dětmi a mládeží prostředním neformálního vzdělávání v DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s. Umožní jim rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se o osobnostně sociální rozvoj, získávání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání budou podpořeni v rámci klubů a projektových dnů v i mimo klubovnu.

Aktuality projektu zde