Ačkoliv to vypadá, že se v Klubu nemůže nic dít, není to tak docela pravda. Díky on-line technologiím nabízíme klientům nové možnosti. Zprávu o činnosti si můžete přečíst zde:

Zpráva o činnosti NZDM Klub Přístav v době pandemie Koronaviru

Fotogalerie 1.pololetí 2020