V září jsme nadšeně zahájili druhé pololetí s našimi klienty v otevřeném klubu a užívali si každodenních setkání a aktivit – výtvarných, hudebních, sportovních i spousty povídání nad různými tématy. V říjnu přišlo opět uzavření Klubu Přístav z důvodu druhé vlny pandemie coronaviru. I v této době jsme zústali s klienty v kontaktu alespoň on-line, přes e-mail, telefonicky, informacemi do schránek, setkáváním individuálně mimo klub.

 

Report NZDM 2 (září – prosinec 2020)

Fotogalerie